De NBPI

De Nederlandse Branche Vereniging Pelletkachel Industrie

 

Pelletkachelverkoop.nl is  vanzelsprekend lid van de Nbpi.

De Nbpi is de Nederlandse brancheverening Pelletkachel Industrie opgericht voor en door specialisten in pelletgestookte verwarmiangstoestellen.

Leden van de Nbpi zijn gerenommeerde fabrikanten, distributeurs en importeurs en selecte groep van dealers van pelletkachels en iinstallateurs van diverse types pelletkachels. De Nbpi werkt onder andere samen met NVDE, Ministeries van Binnenlandse Zaken en  Economische Zaken, en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

 

De NBPI draagt bij aan een verduurzaming van de gebouwde omgeving, in lijn met de landelijke doelstellingen ten aanzien van CO2 emissie reductie, energiebesparing en gebruik van hernieuwbare energie.

 

Leden van de Nbpi zijn gerenommeerde fabrikanten, distributeurs en importeurs van alle types pelletkachels. De Nbpi werkt onder andere samen met NVDE, Ministeries van Binnenlandse Zaken en  Economische Zaken, en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Leden van de NBPI vormen ervaren de NBPI als een platvorm in het delen van kennis en innovaties  en gezamenlijk vormen de leden een stem naar diverse werkgroepen, keurmerken en naar de overheid. 

De afspraken die de leden hebben gemaakt, waarborgen de kwaliteit van de totale installatie van uw pelletkachel en de daarbij behorende rookgas afvoerkanalen.

De doelstellingen van de NBPI zijn het bevorden van de toepassing van duurzame pelletgestookte installaties al dan niet geintergreerd met andere stoestellen die gebruik maken van duurzame energiebronnen zoals solar-*systemen of warmtepompen.

Dus bent u op zoek naar een pelletkachel of naar een duurzame totaaloplossing?  dan bent u bij een NBPI-dealer of installateur aan het juiste adres. 

 

De NBPI werkt samen met het RVO en Duurzame Energie Prestatie Keur. Zo versterkt zij de positie van de ondernemers en maken we Nederland economisch sterker en duurzamer. De Nbpi wil leidend qua energiebesparing, CO2 emissie reductie en het gebruik van hernieuwbare energie.

 Het Nbpi wil doelstellingen verwezenlijken door:

 

Het ondersteunen en aanjagen van toepassing van de apparatuur in combinatie met bestaande infrastructuur en installaties in de bestaande bouw.

 
  • Bundeling van het gemeenschappelijke belang van de aanbieders van de techniek;
  • Promotie van pelletkachel toepassingen;
  • Nauwe samenwerking met wet- en regelgevende instanties;
  • Normering en aanjagen innovatie van technieken en applicaties;
  • Publicaties initiëren;
  • Communicatie met zuster organisaties in Nederland en in omliggende landen;
  • Ervaringen bestaande en nieuwe toepassingen en systeemontwerpen inventariseren en communiceren;
  • Stimuleren van opleiding en kennisoverdracht binnen de sector;
  • Demonstratie projecten ondersteunen;
  • Kwaliteitskeur ontwerpen, invoeren en handhaven;

 

 

Het RVO werkt in opdracht van diverse ministeries, provincies. gemeenten en de Europese Unie.

Het RVO is de subsidieverstrekker op o.a.  pelletkachels, pelletketels en warmtepompen.

 

Waarom ons sterk maken voor de pelletkachel? De pelletkachel is:

- CO2 neutraal

- heeft een minimale uistoot van fijnstof

- is zeer efficient

- is sfeervol

- is voordeler dan menig andere warmtebron

 

Het NPBI is voorstander van het gebruik van ENPLUS A1 pellets.

 

Tot 2020 kunt u op veel pelletkachels subsidie krijgen. 

Ga naar de wesbsite  www.rvo.nl

Log in met uw DigiD

Doorloop de vragenlijst

Stuur factuur en betaalbewijs van uw installateur mee.

 Meer informatie: www. npbi.nl