COCL FAIL

Vijzelmotor behaalt de vooraf ingestelde snelheid niet!

COCL FAIL treedt op als de vijzelmotor niet de vooraf ingestelde snelheid behaalt. De actuele draaisnelheid van de vijzel kan gecontroleerd worden door de PLUS knop ingedrukt te houden.

Er zijn verschillende oorzaken waardoor deze foutmelding kan voorkomen. Doorloop de volgende stappen om zo oorzaken uit te sluiten.

 

Stap 1

Stroom wordt onderbroken naar de vijzelmotor

 

De thermische beveiliging beschermt de pellet-reservoir tegen oververhitting. Zodra de pelletkachel intern te heet wordt (100°C) schakelt de thermische beveiliging uit. Hierdoor wordt de stroom naar de vijzelmotor onderbroken en kan de COCL of DEP SIC FAIL storing ontstaan.

Thermische beveiliging

 

De thermische beveiliging bevindt zich aan de achterkant van de kachel achter de zwarte dop. Indien de thermische beveiliging is geactiveerd kan deze gereset worden. Volgens de volgende procedure:
A. Reset het alarm op de display door de AAN/UIT knop 3 seconden ingedrukt te houden.
B. Wacht totdat de kachel is afgekoeld.
C. Thermische beveiliging bevindt zich achterop de kachel in de buurt van de stroom toevoer.
D. Draai de beschermdop eraf en druk de pen/drukknop in.
E. Zet de kachel opnieuw aan.
F. Analiseer waarom de thermische beveiliging geactiveerd kan zijn. Oorzaken kunnen zijn:
- Donkere pellets i.p.v. lichte pellets 
- Parameters kamerventilator te laag
- Parameters pellet toevoer te hoog
- Pelletkachel is aan onderhoud toe
- Kamerventilator draait niet

Stap 2

Drukschakelaar controleren

De drukschakelaar controleert of er geen verstopping in het rookkanaal aanwezig is. Zodra de druk oploopt in het rookgasafvoerkanaal wordt de drukschakelaar geactiveerd. Hierdoor wordt de stroom naar de vijzelmotor onderbroken en kan de COCL FAIL of DEP SIC FAIL storing ontstaan.

Drukschakelaar pelletkachel

 

Wanneer de drukschakelaar actief is zal deze stroom naar de vijzelmotor onderbreken. Wanneer er goed wordt geluisterd, kun je een klik-geluid horen bij het activeren van de drukschakelaar.

Indien de drukschakelaar wordt geactiveerd, doorloop de volgende stappen:

A. Controleer de rookgasafvoer op verstoppingen. Indien aanwezig, verhelp de verstopping.
B. Indien de rookgasafvoer door de gevel gaat kan tegendruk door harde wind de oorzaak zijn.
C. De doorzichtige slang die vanuit de rookgasventilator naar de drukschakelaar loopt is los te koppelen. Hierdoor wordt de drukschakelaar niet meer geactiveerd. Wanneer de kachel nu opstart en pellets laadt is het probleem gerelateerd aan druk uit het rookkanaal of vervuiling in de kachel.

Note: Haal altijd de stekker uit het stopcontact als er gewerkt wordt aan stroom contacten.

D. De drukschakelaar kan defect zijn. Dit kan vastgesteld worden door de eerder beschreven items uit te sluiten en vervolgens de stroomdraden van de drukschakelaar door te lussen via een stroomdraad.
Houd de AAN/UIT knop 3 seconden ingedrukt en start de kachel opnieuw. Als de kachel vervolgens gewoon brandt en de eerder genoemde stappen kunnen worden uitgesloten dan is de drukschakelaar defect.

E. Het slangetje kan verkeerd aangesloten zijn op de drukschakelaar. Deze hoort op P1 bij alle open toestellen. 

 

Stap 3

Zit er een stekker los?

 

Tijdens transport is het goed mogelijk dat er een stekker los is gekomen van de bedrading. Een slecht contact kan er voor zorgen dat er niet constant verbinding is en gegevens niet goed doorkomen.

Losse stekker inspectie

 

Controleer de bedrading en stekkers

 

Controleer de bedrading als volgt:

 1. Controleer de bedrading van de vijzelmotor. Vooral de stekker van de encoder.
 2. Controleer alle stekkers op het moederbord en ook of er geen kabelbreuk is in de kabel.
 3. Indien er stekkers van het moederbord zijn losgekomen controleer dan ook of er geen stekkerpin op het moederboard krom is geraakt.

 

Stap 4 Vijzel gangbaar maken

 

Zodra er iets tussen de vijzel zit, wat geen pellet is, dan kan de vijzel vast komen te zitten. Door de pellet-reservoir leeg te halen en aan de vijzel te voelen of er beweging mogelijk is, kan vastgesteld worden of deze gangbaar is.

vijzel van pelletkachel

 

Indien er geen beweging in de vijzel voelbaar is volg dan de volgende procedure om de vijzel gangbaar te maken:

 1. Haal de stroom van de kachel door de stekker uit het stopcontact te halen.
 2. Maak de achterkant en/of zijkant los van de pelletkachel.
 3. Draai de inbusbout los welke in de ring zit tussen vijzelmotor en de as van de vijzel.
 4. De vijzel moet nu met de hand rond te draaien zijn. Indien dit niet mogelijk is check dan vanuit de pellet-bunker of er iets tussen de vijzel vast zit.
 5. Indien vijzel klemt maak dan kleine slagen links en rechts om totdat het item loskomt.
 6. Indien de vijzel vast blijft zitten verwijder deze uit de behuizing door de volgende stappen te volgen.
 7. Maak de 4 inbus-bouten los waarmee de vijzel vast zit, houdt hier een zak of bak onder waar de overige pellets in kunnen vallen.
 8. Controleer of er geen vreemde objecten in de vijzel of in de behuizing van vijzel zitten.
 9. Maak de behuizing van de vijzel goed schoon met een borstel, schuur de lagerbussen en as licht op en vet de lagers iets in met hitte bestendig vet.
 10. Plaats eerst de vijzel weer terug, draai de schroeven vast en zet daarna de vijzelmotor terug en draai de inbus vast.
 11. Zet de kachel opnieuw aan.

Stap 5

Instellen vijzelmotor

Vijzelmotor naar pulserend zetten

 

Om te bepalen of de COCL FAIL melding ligt aan de bedrading en/of encoder van de vijzelmotor kan de pellet toevoer ingesteld worden naar pulserend. De software kijkt in dat geval niet meer hoe snel de vijzelmotor draait. Als de kachel dan normaal functioneert is het zeker dat het aan de encoder en/of encoder bedrading ligt.

 

Pellettoevoer instellen naar pulserend:

Volg deze stappen alleen wanneer in het display van de kachel “OFF” staat.

 1. Druk 1x op de MIN knop
 2. Druk 4x op de AAN/UIT knop (er staat nu UT04 in het scherm)
 3. Navigeer met PLUS knop naar A0 (A1, A2 enz komt na 99)
 4. Druk 1x op AAN/UIT, door op de AAN/UIT knop te drukken gaat u naar de volgende regel
 5. Navigeer met de AAN/UIT knop naar PR58, zet deze op “00”
 6. Bevestig met de AAN/UIT knop, nu staat er weer “OFF” in het display

Stel vervolgens de parameters voor de gepulseerde pellet toevoer opnieuw in

 1. Volg de stappen van hierboven maar ga dan naar A9 i.p.v. A0
 2. Stel programma regels (PR..) PR04 t/m PR10 volgens de handleiding in (zie kolom voor pulserend).

In het geval de kachel nu zonder storing werkt dan is de encoder en/of bedrading van de encoder de oorzaak. Vervang het defecte onderdeel en stel de kachel opnieuw in met continu pellettoevoer door de stappen opnieuw uit te voeren. Dit kunt u doen door Stap 1 t/m 6 opnieuw te volgen en dan PR58 in te stellen op “01”. LET OP, ook nu moet u weer de standaard parameters opnieuw instellen PR04 t/m PR10 voor continu aanvoer.

 

Indien het probleem niet is opgelost en u heeft dit stappenplan compleet doorlopen adviseren wij contact op te nemen met een installateur die u kan helpen met het oplossen van uw probleem.