ALARM 6 GEEN VUUR

Deze melding geeft de pelletkachel wanneer deze tijdens het branden uitgaat. De melding wordt gegeven wanneer de uitlaatgastemperatuur tijdens bedrijf onder de 60°C daalt.

Wanneer je deze melding krijgt zie je in de brandkamer een ophoping van (half)onverbrande pellets.

stap 1

Pellet-reservoir vullen

Is de tank leeg gelopen?

 

Als je de pellets te laat hebt bijgevuld dan gaat de kachel in storing. Dit betekent ook dat de vijzel volledig is leeg gedraaid. Na het vullen van de tank is de vijzel nog niet volgelopen. Het vollopen van de vijzel neemt 5-8 minuten in beslag. Dit betekent dat bij de 1ste opstart, nadat de tank is leeggelopen, meestal een “No ACC” melding volgt. Immers de eerste 5-8 minuten zullen er geen pellets komen waardoor de kachel later begint te branden.

Vul eerst de tank.

Voorkom “NO ACC” melding na leeglopen van de tank:

 1. Vul de tank en laat de vijzel lopen zonder opstart door volgende stappen te volgen.
 2. Druk 1x op de MIN knop.
 3. Druk 4x op de AAN/UIT knop.
 4. Navigeer met PLUS knop naar A9 (A0 komt na 99).
 5. Druk 1x op AAN/UIT, door op de AAN/UIT knop te drukken ga je door naar de volgende regel.
 6. Navigeer met de AAN/UIT knop naar PR10 en wacht 1 minuut totdat er “Test” verschijnt in het display.
 7. De vijzel zal nu voor een bepaalde tijd gaan draaien.
 8. Zodra er pellets vallen kun je de test periode afbreken door op de AAN/UIT knop te drukken.
 9. Start de kachel opnieuw op.

 

Stap 2

Vochtige of harde houtpellets

 

Vochtige pellets, maar ook zeer harde pellets, starten later met branden en geven dus een
tragere opwarming van de kachel.

 

stap 3

Instellingen tijdens branden

Parameters aanpassen voor werkstanden

 

Indien de parameters voor tijdens het branden niet juist zijn ingeregeld of aangepast kan de kachel tijdens het branden uitgaan. Bijvoorbeeld als het te warm wordt in de ruimte wordt vaak de pellet toevoer voor de modulatie stand verlaagt, dit zorgt voor minder brandstof. Om de 45 minuten blaast de ventilator harder om de as uit de brandbak te blazen. Dit kan er voor zorgen dat het aanwezige vuur wordt uitgeblazen. Nieuwe pellets worden aangevoerd maar die ontbranden dan niet meer.

 

Oplossing

Parameters afstellen van de werkstanden

 

Zorg ervoor dat de parameters juist zijn afgestemd op afvoer situatie en gebruikte pellet soort.

Parameters inregelen:

 1. Druk op de SET knop.
 2. Navigeer met knop 5 naar “Menu 09”, druk op de SET knop.
 3. Voer de code in door met knop 1 door naar A9 te navigeren(na 99 komt A0, A1, etc.). Druk op de SET knop om toegang te krijgen tot het installateurs-menu.
 4. Navigeer met knop 5 en/of 6 en druk op de SET knop om een menu in te gaan.
 5. Pas de waardes van de regel(s) aan met de knoppen 1 en 2.
 6. Met de knoppen 5 en 6 ga je naar de volgende of vorige regel.
 7. Verlaat het menu door meermaals op de AAN/UIT knop te drukken.
 8. De belangrijke parameters voor het branden van de pelletkachel zijn, n-9-7-06 t/m 10, n-9-7-18 t/m 22 en n-9-B-4 t/m 08
 9. Stel deze in zoals aangeven in de handleiding op onze website.

 

stap 4

Zit de vijzel vast?

Vijzel gangbaar maken

 

Zodra er iets tussen de vijzel zit, wat geen pellet is, dan kan de vijzel vast komen te zitten. Door het pellet-reservoir leeg te halen en aan de vijzel te voelen of er beweging mogelijk is, kan vastgesteld worden of deze gangbaar is.

vijzel van pelletkachel

 

Oplossing

Vijzel gangbaar maken

 

Indien er geen beweging in de vijzel voelbaar is volg dan de volgende procedure om de vijzel gangbaar te maken:

 1. Haal de stroom van de kachel door de stekker uit het stopcontact te halen.
 2. Maak de achterkant en/of zijkant los van de pelletkachel.
 3. Draai de inbus los welke in de ring zit tussen vijzelmotor en de as van de vijzel en leg de motor opzij.
 4. De vijzel moet nu met de hand rond te draaien zijn. Indien dit niet mogelijk is check dan vanuit de pellet-reservoir of er iets tussen de vijzel vast zit.
 5. Indien vijzel klemt maak dan kleine slagen links en rechts om totdat het item loskomt.
 6. Indien de vijzel vast blijft zitten verwijder deze uit de behuizing door de volgende stappen te volgen.
 7. Maak de 4 inbus-schroeven los waarmee de vijzel vast zit, houd hier een zak of bak onder waar de overige pellets in kunnen vallen.
 8. Controleer of er geen vreemde objecten in de vijzel of in de behuizing van de vijzel zitten.
 9. Maak de behuizing van de vijzel goed schoon met een borstel, schuur de lagerbussen en as licht op en vet de lagers iets in met hitte bestendig vet.
 10. Plaats eerst de vijzel weer terug, draai de schroeven vast en daarna zet u de vijzelmotor terug en draait u de inbus vast.
 11. Zet de kachel opnieuw aan.

 

Indien het probleem niet is opgelost en u heeft dit stappenplan compleet doorlopen adviseren wij contact op te nemen met een installateur die u kan helpen met het oplossen van uw probleem.