ALARM 8 FAILURE DEPRESS

Deze melding wordt gegeven wanneer er een probleem is met de druk in de kachel.

Het gegeven alarm kan veroorzaakt worden doordat een drukschakelaar geen contact maakt, of doordat het rookgasafvoerkanaal is verstopt.

Volg het stappen plan om tot een oplossing te komen.

stap 1

Drukschakelaar onder klep

 

Onder de klep van het pellet-reservoir zit een schakelaar, deze moet worden geactiveerd wanneer deze aan het opstarten is. Tijdens werking mag deze tijdelijk gedeactiveerd worden, maximaal 50 seconden voordat de kachel in alarm gaat. Het is dus belangrijk dat de klep van het pellet-reservoir dicht is. Wanneer dit het geval is volg dan de volgende stappen. Zorg ook dat de deur goed dicht is.

 

Oplossing

Zorg dat de schakelaar weer wordt ingedrukt

De klep is dicht, maar de schakelaar wordt niet geactiveerd:

  1. Reset het alarm op de display door de AAN/UIT knop 3 seconden ingedrukt te houden
  2. Controleer of de magneten aan weerskanten helemaal naar beneden zijn gedraaid. Zo niet, draai deze in.
  3. Zorg dat de schakelaar hoog genoeg staat, dit doe je door de inbus schroeven iets los te draaien. Daarna schuif je de schakelaar omhoog en draai je de schroeven goed vast. (vast is vast)
  4. Doe de klep van het pellet-reservoir voorzichtig dicht, je zou dan de schakelaar moeten horen klikken.
  5. Zet de kachel opnieuw aan.

 

stap 2

Rookgasafvoerkanaal verstopt

 

Wanneer het rookgasafvoerkanaal is verstopt kan de pelletkachel zijn lucht niet kwijt en zal de drukschakelaar in de kachel worden geactiveerd.

 

Oplossing

 

Indien de drukschakelaar wordt geactiveerd doorloop dan de volgende stappen:

  • Controleer de rookgasafvoer op verstoppingen. Indien aanwezig, verhelp de verstopping.
  • Indien de rookgasafvoer door de gevel gaat kan tegendruk door harde wind de oorzaak zijn.

Note: Haal altijd de stekker uit het stopcontact als er gewerkt wordt aan stroomcontacten.

De drukschakelaar kan defect zijn. Dit kan vastgesteld worden door de eerder beschreven items uit te sluiten en vervolgens de stroom draden van de drukschakelaar door te lussen via een stroomdraad. Start de kachel opnieuw. Als de kachel vervolgens normaal brandt en de eerder genoemde stappen kunnen worden uitgesloten dan is de drukschakelaar defect.

 

Indien het probleem niet is opgelost en u heeft dit stappenplan compleet doorlopen adviseren wij contact op te nemen met een installateur die u kan helpen met het oplossen van uw probleem.