ALARM 7 OVER TEMP

Zodra de elektronica te warm wordt dan gaat de kachel in alarm en vervolgens in de stopcyclus. Op het display verschijnt “Hot Card”. Laat de kachel eerst zijn volledige cyclus uitdraaien.

 

stap 1

Achterstallig onderhoud

De warmtewisselaar is vervuild

 

Onderhoud nodig – bij gemiddeld gebruik heeft de kachel elke jaar onderhoud nodig, bij intensief gebruik kan dit zelfs 2 keer per jaar zijn. Een pelletkachel welke aan onderhoud toe is, heeft een vervuilde warmtewisselaar waardoor hij zijn warmte niet goed kwijt kan. Wacht om deze reden dan ook niet te lang met onderhoud uitvoeren als de melding “SERV” is verschenen in het display.

De kachel geeft de melding “SERV” wanneer de ingestelde branduren zijn overschreden.

 

Onderhoud uitvoeren

 • Zodra de melding “SERV” op het display verschijnt heeft de pelletkachel onderhoud nodig. Hierdoor kan de kachel oververhit raken.
 • Vraag onderhoud aan via onderhoud aanvraagformulier
 • Voer onderhoud zelf uit door de onderhoudshandleiding te volgen, deze kan gevonden worden op onze website. Ga naar de pagina van het betreffende model en download het document. Let op dat je geen stappen vergeet want 1 stap vergeten is gelijk aan geen onderhoud uitvoeren!

 

stap 2

Kamerventilator slecht afgesteld

Kamerventilator draait te langzaam

 

Als je de kamerventilator te laag instelt in de werkstanden, dan kan het gebeuren dat de kachel zijn warmte niet snel genoeg kwijt raakt waardoor deze te heet wordt.

 

Oplossing

Kamerventilator instellingen controleren en goed instellen

 

Controleer de instellingen van de kamerventilator:

 1. Druk op de SET knop.
 2. Navigeer met knop 5 naar “Menu 09”, druk op de SET knop.
 3. Voer de code in door met knop 1 door naar A9 te navigeren(na 99 komt A0, A1, etc.). Druk op de SET knop om toegang te krijgen tot het installateurs-menu.
 4. Navigeer met knop 5 en/of 6 en druk op de SET knop om een menu in te gaan.
 5. Pas de waardes van de regel(s) aan met de knoppen 1 en 2.
 6. Met de knoppen 5 en 6 ga je naar de volgende of vorige regel.
 7. Verlaat het menu door meermaals op de AAN/UIT knop te drukken.
 8. De parameters van de kamerventilator zijn, n-9-7-23 t/m 27.
 9. Stel deze in zoals aangeven in de handleiding op onze website.  

Indien de gassen extreem heet zijn geweest moet zelfs de thermische beveiliging achter op de kachel gedeactiveerd worden, voordat de kachel weer normaal start. Doorloop hiervoor de volgende procedure:

 • Verwijder de zwarte beschermkap van de thermische beveiliging door deze linksom los te draaien.
 • Druk de knop in totdat deze klikt.
 • Plaats beschermdop terug.
 • Nadat de preventieve correcties aan de parameters zijn uitgevoerd kan de kachel weer gestart worden.

•   Indien de fout zich blijft herhalen neem dan contact op met uw verkooppunt.

 

stap 3

Oververhitting

Te hoge pellet toevoer

 

De oorzaak van het alarm kan zijn dat de pellettoevoer te hoog staat afgesteld in de werkstanden. Verlaag de pellettoevoer van de stand waarin de kachel brande toen het alarm verscheen.

 

Oplossing

Parameters juist afstellen

 

Zorg ervoor dat de parameters juist zijn afgestemd op afvoer situatie en gebruikte pellet soort.

Parameters inregelen:

 1. Druk op de SET knop.
 2. Navigeer met knop 5 naar “Menu 09”, druk op de SET knop.
 3. Voer de code in door met knop 1 door naar A9 te navigeren(na 99 komt A0, A1, etc.). Druk op de SET knop om toegang te krijgen tot het installateurs-menu.
 4. Navigeer met knop 5 en/of 6 en druk op de SET knop om een menu in te gaan.
 5. Pas de waardes van de regel(s) aan met de knoppen 1 en 2.
 6. Met de knoppen 5 en 6 ga je naar de volgende of vorige regel.
 7. Verlaat het menu door meermaals op de AAN/UIT knop te drukken.
 8. De belangrijke parameters voor het branden van de pelletkachel zijn, n-9-7-06 t/m 10, n-9-7-18 t/m 22 en n-9-B-4 t/m 08
 9. Stel deze in zoals aangeven in de handleiding op onze website.