Pelletkachel: het wordt te warm

Het wordt warmer in de kamer dan ingesteld op de kachel!
Onder bepaalde omstandigheden wordt het warmer in de kamer dan ingesteld op de kachel. De reden hiervoor is
dat de thermostaat op de kachel, bepaalt of de kachel in de laagste stand brandt (gemeten temperatuur is hoger dan
ingestelde temperatuur op de kachel) of dat de kachel brandt in een hoger vermogen.
Zodra de kachel in de laagste stand brandt wordt er gemiddeld nog steeds 1,5 kW geproduceerd. Deze hoeveelheid
warmte kan onder bepaalde omstandigheden ervoor zorgen dat de temperatuur blijft stijgen.


Hoe te optimaliseren?
Met een pelletkachel kun je niet altijd 100% voorkomen dat het warmer wordt dan ingesteld is. Er zijn wel een aantal
instellingen die geoptimaliseerd kunnen worden. Doorloop de hieronder genoemde stappen.


Stap 1
Houtpellets soort – Voor het juist functioneren van de pelletkachel is het van groot belang om de juist houtpellets
soort te gebruiken. Voor de juiste werking en optimale temperatuur kun je blanke 100% naaldhoutpellets gebruiken,
welke te bestellen zijn via onze site.


Stap 2
Ingesteld vermogen – Als je weet dat het snel warm wordt in de ruimte dan kun je beter het vermogen instellen op
power 1 (Pot 1). Dit voorkomt dat de temperatuur snel doorstijgt zodra de ingestelde temperatuur wordt bereikt. Wil
je wel een hogere vermogenstand gebruiken dan is het raadzaam om de temperatuur 1°C lager in te stellen dan
gewenst.


Stap 3
Pellet toevoer Eco aanpassen – Eco (of werking modulatie) is het laagste vermogen waarin de pelletkachel kan
branden. In de Eco-stand wordt nog steeds een vooraf bepaalde hoeveelheid pellets toegevoerd. De hoeveelheid pellets die in de Eco-stand wordt toegevoerd zorgt voor een bepaalde warmte-afgifte. Immers meer pellets is meer vuur, is dus meer warmte.

Procedure:
De hoeveelheid pellets, toegevoerd in Eco-stand, kan aangepast worden in de parameters. Ga naar de parameters
volgens onderstaande stappen of bekijk deze YouTube video en verlaag het getal welke verantwoordelijk is voor
de pellet toevoer in Eco (PR06).
Pellet toevoer Eco aanpassen:
- Druk 1x op de MIN knop.
- Druk 4x op de AAN/UIT knop.
- Navigeer met de PLUS knop naar A9. (A0,A1.. komt na 99)
- Druk 1x op AAN/UIT, door op de AAN/UIT knop te drukken gaat u naar de volgende regel.
- Navigeer met de AAN/UIT knop naar PR06.
- Wijzig de waarde nooit lager dan 1.2 of 700, afhankelijk van pelletkeuze. Een lagere waarde zal waarschijnlijk tot een alarm leiden door te weinig pellets in de Eco-stand.


Stap 4
Stand-by functie activeren – De pelletkachel heeft de mogelijkheid om een stand-by functie te activeren. Na
activeren van de stand-by functie zal de kachel bij een bepaalde kamer temperatuur, geheel uitgaan i.p.v. blijven
branden in Eco. Zodra de temperatuur weer onder een bepaalde kamer temperatuur komt start de kachel weer uit
zichzelf.
Werking:
De stand-by functie kan geactiveerd worden in de parameters. Programma regel 28 (PR28) staat normaal op “OFF”.
Zodra hier een getal wordt ingevuld is de stand-by functie actief. Het ingevulde getal wordt uitgedrukt in graden
Celsius. Zodra de gemeten kamer temperatuur hoger is dan de ingestelde kamer temperatuur plus het ingevulde
getal bij PR28, gaat de kachel uit. Zodra de kachel uit gaat in deze functie verschijnt op het display “Eco stop”. Koelt
de kamer af tot het aantal graden ingesteld bij PR28 onder ingestelde temperatuur, dan zal de kachel weer aan gaan. Dit gebeurt alleen als er op het display “Eco stop” staat! Als de kachel niet brandt en handmatig wordt aangezet, terwijl er ‘’Eco stop” op het display staat zal de kachel niet uit zichzelf uitgaan.

Procedure:
Ga naar de parameters volgens de handleiding of bekijk deze YouTube video. Programma regel 28 moet
verandert worden van “Off” naar een getal welke het beoogde resultaat zal gaan geven. Volg onderstaande
stappen om de stand-by functie te activeren
Stand-by functie activeren:
- Druk 1x op de MIN knop.
- Druk 4x op de AAN/UIT knop.
- Navigeer met PLUS knop naar A9 (A0,A1.. komt na 99)
- Druk 1x op AAN/UIT, door op de AAN/UIT knop te drukken gaat u naar de volgende regel.
- Navigeer met de AAN/UIT knop naar PR28.
- Wijzig de waarde van “off” in een getal. Indien de kamertemperatuur met dit getal hoger of lager is dan de
ingestelde waarde dan zal de kachel uit en/of aan gaan.