COOL FIRE

Deze melding geeft de pelletkachel weer wanneer er een stoom onderbreking is geweest terwijl de kachel in bedrijf was.

stap 1

Stroomstoring

 

Achterhaal waarom de spanning is weg gevallen, denk bijvoorbeeld aan uitval van stroom in de woning of buurt of een groep in de meterkast die uitgeschakeld is. 

Haal nooit de pelletkachel van de stroom wanneer deze in bedrijf is!

Door de volgende stappen te volgen is de melding “COOL FIRE” te resetten:

  • Zorg dat de kachel weer spanning heeft.
  • Houd de AAN/UIT knop 3 seconden ingedrukt, nu gaat de kachel eerst uitblazen.
  • Zodra de kachel klaar is met uitblazen, dan kunt u de kachel weer opnieuw opstarten door de AAN/UIT knop 3 seconden ingedrukt te houden.

 

Stap 2

Verbindingen nakijken

Slecht stroomcontact in de kachel

 

Het kan zijn dat een contact(stekkertje) in de kachel niet goed vast zit waardoor er kans is dat de spanning heel kort wegvalt. Het is zeer goed mogelijk dat tijdens transport er iets is los geraakt.

Controleer stroomcontact-punten in de kachel:

  • Haal de stekker van de pelletkachel uit het stopcontact.
  • Controleer alle stroomverbindingen binnen in de kachel, of deze goed contact maken en goed aangedrukt zijn.
  • Wanneer bovenstaande stappen zijn gedaan, doe dan de stekker terug in het stopcontact en start de kachel opnieuw op.

Note: Haal altijd de stroom van de pelletkachel als er gewerkt wordt aan stroom-contacten.

sTAP 3

Statische elektriciteit

Krijg je een schok bij aanraking van de kachel?

 

Wanneer een mens of huisdier statisch is en contact maakt met de kachel kan de kachel dit
ervaren als een korte stroomonderbreking. Dit gebeurt vaak als de aarding niet goed is van het stopcontact.

Pelletkachel op een geaard stopcontact aansluiten:

3A. Zorg ervoor dat de pelletkachel is aangesloten op een geaard stopcontact.

Note: Zorg ervoor dat er geen spanning meer op de stopcontacten staat voordat u aarding gaat controleren.

3B. Wanneer dit wel het geval is, controleer dan of de aarding goed is aangelegd van het stopcontact.
3C. Wanneer bovenstaande stappen zijn gedaan start de kachel dan opnieuw op.
Oorzaak: Geen goede aarding.

Oplossing?

De bovenstaande stappen zijn doorlopen voor dit probleem

Indien het probleem niet is opgelost en u heeft dIt stappenplan compleet doorlopen adviseren wij contact op te nemen met een installateur die u kan helpen met het oplossen van uw probleem.