Home » Veelgestelde vragen » Pelletkachel info » Wijzigingen ISDE Subsidie

Wijziging regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) per 1 juli 2017

 

De ISDE-subsidieregeling wordt per 1 juli 2017 aangepast. Dit is gepubliceerd in de Staatscourant van 6 juni jl. De Wijzigingen hebben betrekking op de doelgroepen van de subsidie, de subsidiebedragen voor lucht-waterwarmtepompen en het totale beschikbare budget. De wijzigingen zijn:

  1. Doelgroep:  Ook gemeenten, provincies en openbare lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen in de hoedanigheid van marktpartij of als eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak kunnen subsidie aanvragen.
  2. Warmtepompen: De subsidiebedragen voor een lucht-waterwarmtepomp zijn gewijzigd. Het subsidiebedrag voor een lucht-waterwarmtepomp bedraagt bij een thermisch vermogen tot en met 1kW € 1.100 en wordt vermeerderd met € 100 voor elke kW thermisch vermogen hoger dan 1 kW.
  3. Budget: Het budget voor 2017 wordt opgehoogd van 70 naar 90 miljoen euro.

 

De nieuwe subsidiebedragen en voorwaarden gelden voor alle aanvragen die op of na 1 juli zijn binnen gekomen.

 

Invloed op lopende offertes/opdrachen.

De verwachting is dat de subsidiepot sneller leeg zal raken omdat de doelgroep is uitgebreid (zie punt 1).

De wijzigingen voor de ISDE en de inwerkingtreding hier van op korte termijn kunnen van invloed zijn op uw lopende offertes.